Resmi Evraklar Fatura-İrsaliye

Resmi Evraklar, fatura
Serbest meslek makbuzu

Maliye Anlaşmalı Evraklar
Fatura – İrsaliyeli Fatura – Sevk İrsaliyesi
Taşıma İrsaliyesi – Gider Pusulası
Reçete – Adisyon – Serbest Meslek Makbuzu
Biletler – Yolcu Bileti – Dip Koçanlı Bilet
Sinema Bileti – Tiyatro Bileti Konser bileti

Resmi Evrakların Basımı için Gerekli olan Evraklar
Vergi levhası – İmza Sirküleri – Son KDV Tahakkuku
İmza yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopileri gerekmektedir.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek makbuzları genelde yarım boy olarak basılmaktadır. Mesleki hizmet veren firmalar şahıs vergi mükellefleri tarafından kullanılır.
Bir nevi fatura yerine geçmektedir.
1 asıl 2 kopya veya 1 asıl 1 kopya basılır.
80. Gr. 1 . Hamura basılan çalışmalarda mevcuttur. Tek renk veya 2 renk 3 renk baskılar yapılabilir. Minimum 5 cilt üzerinden baskısı yapılmaktadır.